Company Directors / Secretaries in the UK

Directors ordered by Surname

YAMADA, HIDETO → YAMIN, VLAD

YANEVA, S → YANG, S

YANKOWSI, DANIEL → YAP, YOW

YARD, BARRY → YARKER, DOUGLAS

YARROW, STEVE → YASIN, S

YATES, AIMEE → YATES, GAIL

YATES, MATTHEW → YATES, S

YAU, FUN → YAXLEY, TYRONE

YEADON, ALISON → YEATES, AMANDA

YEBOAH, S → YELISEYENKO, OLEKSANDR

YENDLURI, GOPALA → YEOH, PHEE

YEOMANS, PETER → YESHIN, IVOR

YEUNG, SI → YIANNI, PAMELA

YILDIZ, ISMAIL → YIN, XIAOFAN

YIU, NELSON → YONATAN, S

YORDANOV, NAYDEN → YORK, S

YORULMAZ, ESIN → YOUDAN, JENNIFER

YOUNAS, ZUBAIR → YOUNG, BARBARA

YOUNG, DANIEL → YOUNG, FRANCES

YOUNG, IVAN → YOUNG, JULIE

YOUNG, MARC → YOUNG, NICOLA

YOUNG, ROBERT → YOUNG, S

YOUNG, STEPHEN → YOUNG, WILLIAM

YOUNGMAN, JEAN → YOUNIS, NASIR

YOUSAF, YASMIN → YOUSUF, SALIM

YU, JIANRONG → YU, YUNFAN

YUEN, KAN → YULE, GORDON

YURISCH, STEVEN → YUSUF, INCI

ZABANEH, VICTOR → ZACHARIAS, JAMES

ZADYKIAN, VADIM → ZAFUTTA, DARIO

ZAHID, MOHAMMED → ZAIDI, ABDULRAHMAN

ZAJAC, JAN → ZAKIR, IMRANA

ZALTZMAN, DANIEL → ZAMAN, S

ZAMFIR, COSMIN → ZANDAL, VEDAT

ZANNI, RENZO → ZARANDI, PAYAM

ZARPAK, SHAH → ZAVLAK, BENJAMIN

ZDANOWICZ, LYNSEY → ZEE, AUKE

ZEINALI, S → ZELOS, GRANT

ZENKOVIC, ALMADINA → ZETILI, MESSAOUD

ZHANG, FANGMING → ZHANG, MINGCHENG

ZHANG, XIAOYAN → ZHAO, GUANG

ZHAO, ZIWEI → ZHENG, XIAONAN

ZHOU, JINFENG → ZHU, FULIN

ZHUNUSSOVA, S → ZIEBA, NATALIE

ZIETSMAN, ELIZABETH → ZIMAN, NORMAN

ZINDANI, CLAUDIA → ZISER, GUY

ZLOTNIK, CARMI → ZOLDAN, RONALD

ZOREK, JEFFREY → ZRNIC, ZORAN

ZUCCOLI, BARBARA → ZULQURNAIN, SAMEER

ZUZIK, BARTHOLOMEW → ZYCH, ARTUR

YAMIN, VLAD → YANEVA, MIRYANA

YANG, S → YANKOVA, YANICA

YAP, YOW → YARD, BARRY

YARKER, DOUGLAS → YARROW, STEPHEN

YASIN, S → YATES, AIMEE

YATES, GARETH → YATES, MATTHEW

YATES, S → YAU, FLORENCE

YAXLEY, VARUNIE → YEADON, AILSA

YEATES, AMY → YEBOAH, S

YELISYEYENKO, S → YENDLEY, STEPHEN

YEOH, PHEE → YEOMANS, PETER

YESHIN, JAYNE → YEUNG, SHUK

YIANNI, PANAYIOTA → YILDIZ, IMAM

YIN, XIAOHONG → YIU, NELSON

YONATON, DANIELLE → YORDANOV, NAYDEN

YORK, S → YORULMAZ, ERDAL

YOUDAN, MILES → YOUNAS, ZUBAIR

YOUNG, BARBARA → YOUNG, DANEY

YOUNG, FRANCES → YOUNG, IVAN

YOUNG, JULIE → YOUNG, MARC

YOUNG, NICOLA → YOUNG, ROBERT

YOUNG, S → YOUNG, STEPHEN

YOUNG, WILLIAM → YOUNGMAN, JEAN

YOUNIS, NAVEED → YOUSAF, YASMEEN

YOUSUF, SALIM → YU, JIANHE

YU, YUNKYUN → YUEN, KAM

YULE, GORDON → YURISCH, STEVEN

YUSUF, IRFAAN → ZABANEH, VICTOR

ZACHARIAS, JAMES → ZADYKIAN, VADIM

ZAFZAFI, ABDELHAY → ZAHID, MOHAMMED

ZAIDI, ABID → ZAJAC, JACEK

ZAKIR, JAVED → ZALTZMAN, DANIEL

ZAMAN, S → ZAMFIR, COSMIN

ZANDANO, ROBERTO → ZANNI, RENZO

ZARANDI, PAYAM → ZARPAK, JONATHAN

ZAVLIARI, S → ZDANOWICZ, KELLIE

ZEE, COLIN → ZEINALI, S

ZELOS, KEVIN → ZENKOVIC, ALMA

ZETINA, DIANA → ZHANG, FANGCHUN

ZHANG, MINGCHENG → ZHANG, XIAOYA

ZHAO, GUANGJIAN → ZHAO, ZIWEI

ZHENG, XIAOXUE → ZHOU, JIN

ZHU, GAIMEI → ZHUNUSSOVA, RENATA

ZIEBA, NATALIE → ZIETSMAN, DENNIS

ZIMAN, PAULINE → ZINDANI, ANDREW

ZISER, RON → ZLOTNIK, CARMI

ZOLDAN, RONALD → ZORE, MANISH

ZRODELSKA, RENATA → ZUCCO, FILIPPO

ZULQURNAIN, SAMEER → ZUZIK, BARTHOLOMEW

ZYCH, ARTUR → ,