Company Directors / Secretaries in the UK

Directors ordered by Surname

SELKIRK, FRANK → SELLARS, PETER

SELLERS, PAUL → SELLORS, EUGENE

SELVAGGI, SONIA → SELWAY, CAROLE

SEMBER, WILLIAM → SEMP, RAYMOND

SEN, PRIYA → SENEKAL, MONIA

SENIOR, DAVID → SENIOR, S

SENSER, ANGELIKA → SEPHTON, CHRISTINE

SERBU, S → SERGEANT, WILLIAM

SERLUI, LESLIE → SERRI, LAURA

SERVICES, HML → SESSIONS, ROBERT

SETHI, ANUJ → SETO, KINYA

SEVE, JOHN → SEVILLE, ROBERT

SEWELL, CAROL → SEWELL, ROBERT

SEXTON, KEVIN → SEYMOUR, ALGERNON

SEYMOUR, MERRICK → SEZEN, KIVANC

SHABBIR, ARIF → SHACKLETON, ANDREW

SHADBOLT, DENNIS → SHAFAT, HAMED

SHAFIQ, MARIA → SHAH, AKTHARA

SHAH, BAHADUR → SHAH, DIPTI

SHAH, JASHVANTLAL → SHAH, LUBNA

SHAH, NAJMUL → SHAH, PRABHULAL

SHAH, ROHIT → SHAH, S

SHAH, SHANTILAL → SHAH, SYED

SHAHA, ADHIJIT → SHAHI, DEEPAK

SHAHMANESH, MARYAM → SHAHZAD, SALEEM

SHAIKH, JUNAID → SHAILER, LORRAINE

SHAKESPEARE, CHAD → SHAKOOR, ASMA

SHALLCROSS, S → SHAMEEVA, IRENA

SHAMSIE, KAMILA → SHAND, CAROLINE

SHANKAR, PRATHAPAN → SHANKS, S

SHANNON, ALISON → SHANNON, WILLIAM

SHAPIRO, STUART → SHARDLOW, SIMON

SHARIF, MOHAMMAD → SHARIFIAN, S

SHARLAND, RICHARD → SHARMA, GIRISH

SHARMA, POONA → SHARMA, SANGITA

SHARMAN, ANDREW → SHARMAN, WILLIAM

SHARP, DAVID → SHARP, JOHN

SHARP, PAULINE → SHARP, STEVE

SHARPE, EDWARD → SHARPE, PETER

SHARPLES, CAROL → SHARPLING, KAREN

SHARTER, SHARON → SHAUKAT, MOHAMMED

SHAW, ANDREW → SHAW, COLIN

SHAW, GAIL → SHAW, JANICE

SHAW, KRISTIAN → SHAW, MURIEL

SHAW, RITA → SHAW, S

SHAW, THOMAS → SHAW-MITCHELL-LTD,

SHCHETININ, SERGEY → SHEAFF, JOHN

SHEARDOWN, S → SHEARING, AARON

SHEARS, LEON → SHEDDEN, S

SHEEHAN, ORLA → SHEEN, MICHAEL

SELLARS, PETER → SELLERS, PAUL

SELLORS, FREDERICK → SELVAGGI, S

SELWAY, CHRISTOPHER → SEMBER, WILLIAM

SEMP, S → SEN, PREMOT

SENEKAL, NIKKI → SENIOR, DAVID

SENIOR, S → SENSER, ANGELIKA

SEPHTON, CHRISTOPHER → SERBU, OVIDIU

SERGEANT, WILLIAM → SERLUI, DAVID

SERRI, LUCA → SERVICES, HELICON

SESSIONS, RODERICK → SETHI, ANUJ

SETO, LAI → SEVE, JEAN

SEVILLE, ROGER → SEWELL, CARLTON

SEWELL, ROBERT → SEXTON, KEVIN

SEYMOUR, ALGY → SEYMOUR, MELANIE

SEZEN, MERVE → SHABBIR, ARBANA

SHACKLETON, ANDREW → SHADBOLT, DAVID

SHAFAT, HAMED → SHAFIQ, MAJID

SHAH, ALAM → SHAH, BAGESH

SHAH, DIPTI → SHAH, JASHVANTLAL

SHAH, LUBNA → SHAH, NAJMUL

SHAH, PRABHULAL → SHAH, ROHIT

SHAH, S → SHAH, SHANTILAL

SHAH, SYED → SHAHA, ABHIJIT

SHAHI, FARZANEH → SHAHMANESH, MARYAM

SHAHZAD, SALMAN → SHAIKH, JUNAID

SHAILER, LOUISE → SHAKESPEARE, CARL

SHAKOOR, ATIPH → SHALLCROSS, S

SHAMEEVA, IRENA → SHAMSIE, KAMILA

SHAND, CASANDRA → SHANKAR, PRATHAPAN

SHANKS, S → SHANNON, ALICIA

SHANNON, WILLIAM → SHAPIRO, STEVEN

SHARDLOW, STEVEN → SHARIF, MOHAMMAD

SHARIFI-FAHLIANI, AMIN → SHARLAND, RICHARD

SHARMA, GOPAL → SHARMA, POOJA

SHARMA, SANITA → SHARMAN, ANDREA

SHARMAN, WILLIAM → SHARP, DAVID

SHARP, JOHN → SHARP, PAULA

SHARP, STEVEN → SHARPE, EDNA

SHARPE, PETER → SHARPLES, BRYAN

SHARPLING, MICHELLE → SHARTER, HASSAN

SHAUKAT, MUHAMMAD → SHAW, ANDREW

SHAW, COLIN → SHAW, GAIL

SHAW, JANICE → SHAW, KRISJAN

SHAW, MURIEL → SHAW, RICHIE

SHAW, S → SHAW, THOMAS

SHAW-MORTON, S → SHCHERBYNA, IRYNA

SHEAFF, JOHN → SHEARDOWN, S

SHEARING, ADRIAN → SHEARS, LAURENCE

SHEDDEN, S → SHEEHAN, ORLA

SHEEN, MICHELE → SHEFFIELD, DENISE