Company Directors / Secretaries in the UK

Directors ordered by Surname

SELIM, SHAZHAYA → SELLARS, CHRISTIAN

SELLERS, DUNCAN → SELLICK, VIVIAN

SELO-OJEME, OBEHI → SELVENDRANS, SHANKARAN

SELZER, ELIZABETH → SEMLYEN, MICHAEL

SEMUGABI, WINNIE → SENDALL, KATIE

SEN-GUPTA, DIBYENDU → SENIOR, NISHARA

SENNETT, PATRICIA → SEOK, ROBERT

SERAJ, SERAJUL → SERGAY, STEPHEN

SERINO, ANGELA → SERRANO, JOAO

SERVICE, KATE → SESHADRI, SHASHI

SETH, KIM → SETHI, VARIJ

SETTLE, TIMOTHY → SEVERS, JOHN

SEWARD, S → SEWELL, MALCOLM

SEXTON, ARTHUR → SEYDAK, EAMONN

SEYMOUR, JILLIAN → SEYMOUR, TONY

SHABABO, ELIAZER → SHACK, VICTOR

SHACKLOCK, MICHAEL → SHADRACK, SALLY

SHAFI, SANA → SHAFTOE, TREVOR

SHAH, ASGHAR → SHAH, DEEPA

SHAH, HITENKUMAR → SHAH, KETAN

SHAH, MOHAMMAD → SHAH, NIYATI

SHAH, RASHID → SHAH, S

SHAH, SATISH → SHAH, SYED

SHAH, VIPUL → SHAHEEN, FATMA

SHAHID, ZUFIQAR → SHAHZAD, GUL

SHAIKH, AMIR → SHAIKH, SAMRA

SHAKES, NORMA → SHAKINOVSKY, MANFRED

SHALES, MELISSA → SHAMASH, DAVID

SHAMS, ABDEEN → SHANAHAN, KEVIN

SHANE, NATHAN → SHANKS, GEORGE

SHANMUGANATHAN, JONATHAN → SHANNON, NIAMH

SHAPIRA, ITA → SHARAN, PALLAVI

SHARIF, ASIF → SHARIFE, KHADIJA

SHARKEY, RICHARD → SHARMA, BELA

SHARMA, NARAYAN → SHARMA, S

SHARMA, TIMOTHY → SHARMAN, OLIVIA

SHARP, BENJAMIN → SHARP, HARRY

SHARP, MATTHEW → SHARP, S

SHARPE, BENJAMIN → SHARPE, KRISTIN

SHARPE, TIMOTHY → SHARPLES, S

SHARROCK, GRAHAM → SHATTOCK, S

SHAW, ADAM → SHAW, CARYL

SHAW, DUNCAN → SHAW, IAN

SHAW, JUSTIN → SHAW, MARTYN

SHAW, PHILIP → SHAW, S

SHAW, STEPHEN → SHAWCROSS, EILEEN

SHAYLER, S → SHEA, TOM

SHEARD, JOSHUA → SHEARER, PAUL

SHEARN, CHRISTOPHER → SHEAVILLS, IAN

SHEEHAN, GERARD → SHEEKEY, GEOFFREY

SELLARS, CHRISTOPHER → SELLERS, DUNCAN

SELLICK, VIVIAN → SELO-OJEME, NATA

SELVENDRARAJAH, SIVENDRAKUMAR → SELZER, DAVID

SEMLYEN, PETER → SEMTA,

SENDALL, KEITH → SEN-GUPTA, DHRUBA

SENIOR, NORA → SENNETT, NIGEL

SEOK, ROBERT → SERAJ, SERAJUL

SERGAY, STEPHEN → SERINET, MAURICE

SERRANO, JOAQUIN → SERVICE, KATE

SESHADRI, SRIDHAR → SETH, KIERON

SETHI, VARINDER → SETTLE, TERRY

SEVERS, JONATHAN → SEWARD, S

SEWELL, MARC → SEXTON, ANTHONY

SEYDAK, GERARD → SEYMOUR, JILLAINE

SEYMOUR, TONY → SHABABO, ELIAD

SHACK, WESLEY → SHACKLOCK, MICHAEL

SHADRACK, SARAH → SHAFI, SAMINA

SHAFTOE, TREVOR → SHAH, ASGHAR

SHAH, DEEPA → SHAH, HITEN

SHAH, KETAN → SHAH, MOHAMMAD

SHAH, NOHSHAD → SHAH, RASHID

SHAH, S → SHAH, SASIKANT

SHAH, SYED → SHAH, VIPUL

SHAHEEN, GHAZALA → SHAHID, ZOHAIB

SHAHZAD, GULFAM → SHAIKH, AMIR

SHAIKH, SANA → SHAKES, KEITH

SHAKIR, ABDUL → SHALES, KEVIN

SHAMASH, DIANA → SHAMS, ABDEEN

SHANAHAN, KEVIN → SHANE, MURRAY

SHANKS, GEORGE → SHANMUGANATHAN, GOPI

SHANNON, NICHOLAS → SHAPIRA, HANAN

SHARAN, RAM → SHARIF, ASHLEY

SHARIF-EIDAQRUS, ABDALLA → SHARKEY, RICHARD

SHARMA, BELLA → SHARMA, NAMITA

SHARMA, S → SHARMA, TIMOTHY

SHARMAN, PAMELA → SHARP, BENJAMIN

SHARP, HAYLEY → SHARP, MATTHEW

SHARP, S → SHARPE, BENJAMIN

SHARPE, KRYSTAL → SHARPE, TIMOTHY

SHARPLES, S → SHARROCK, GERTRUD

SHATTOCK, S → SHAW, ADAM

SHAW, CATH → SHAW, DUNCAN

SHAW, IAN → SHAW, JUSTIN

SHAW, MARVIN → SHAW, PHILIP

SHAW, S → SHAW, STEPHEN

SHAWCROSS, ELIZABETH → SHAYLER, RUSSELL

SHEA, TRACY → SHEARD, JORDAN

SHEARER, PAUL → SHEARN, CHRISTOPHER

SHEAVYN, ALISON → SHEEHAN, GERARD

SHEEKEY, IAN → SHEERIN, MARTIN