Company Directors / Secretaries in the UK

Directors ordered by Surname

SELIM, SHAZHAYA → SELLARS, CHERYL

SELLERS, DUNCAN → SELLICK, VIVIAN

SELO, S → SELVENDRAN, THAARMEHAA

SELZER, ELIZABETH → SEMMACHE, SERGE

SEMUSWI, DEO → SENDALL, LISA

SENGUR, ERHAN → SENIOR, NORMAN

SENNETT, PAUL → SEOK, S

SERALATHAN, STELLA → SERGEANT, ALAN

SERISH, SELVATHAMBY → SERRANO, MARIA

SERVICE, MARGARET → SESHAMANI, GEETA

SETH, MATTHEW → SETHI, ZAFAR

SETTON, SARAH → SEVERS, PAUL

SEWARD, STEPHEN → SEWELL, MARK

SEXTON, BRIAN → SEYDO, S

SEYMOUR, JOHN → SEYMOUR, WILLIAM

SHABAN, CATHERINE → SHACKELL, AMY

SHACKMAN, ALAN → SHADRICK, NICHOLAS

SHAFI, SUSAN → SHAGAYA, RAMA

SHAH, ASHIQ → SHAH, DEEPESH

SHAH, HITESHKUMAR → SHAH, KEWAL

SHAH, MOHAMMED → SHAH, NUSRAT

SHAH, RASHMIN → SHAH, S

SHAH, SAUMIN → SHAH, SYED

SHAH, VIRCHAND → SHAHEEN, KHOTAIGA

SHAHIDI, ROKHSANEH → SHAHZAD, HUSSAIN

SHAIKH, AQEEL → SHAIKH, SAR

SHAKESBY, ALISON → SHAKIR, AIMAN

SHALET, LYDIA → SHAMASH, FARID

SHAMS, FARHAN → SHANAHAN, MICHAEL

SHANE, RICHARD → SHANKS, HAZEL

SHANMUGANATHAN, PUSHPAROOPAN → SHANNON, NORMA

SHAPIRI, AMIR → SHARAPOVA, EKATERINA

SHARIF, AYAD → SHARIFF, AFTAB

SHARKEY, S → SHARMA, BHAVNEESH

SHARMA, NARINDER → SHARMA, S

SHARMA, UMESH → SHARMAN, PAUL

SHARP, BRIAN → SHARP, HELEN

SHARP, MELANIE → SHARP, S

SHARPE, BRIAN → SHARPE, LEE

SHARPE, TRACEY → SHARPLES, SARAH

SHARROCK, JAMES → SHATTOCK, TIMOTHY

SHAW, ADRIAN → SHAW, CATHERINE

SHAW, EDDIE → SHAW, IAN

SHAW, KAREN → SHAW, MARY

SHAW, PHILIP → SHAW, S

SHAW, STEPHEN → SHAWCROSS, GARY

SHAYLER, S → SHEA, WILLIAM

SHEARD, KATHERINE → SHEARER, PETER

SHEARN, COLIN → SHEAVYN, ALISON

SHEEHAN, GERARD → SHEEKEY, IAN

SELLARS, CHRISTIAN → SELLERS, DUNCAN

SELLICK, VIVIAN → SELO, MUHAMMAD

SELVENDRAN, THEIVATHEESEWARY → SELZER, DAVID

SEMMAKIE, EAMAN → SEMUS, PETER

SENDALL, LOIS → SENGUPTA-FREY, INDRA

SENIOR, OLGA → SENNETT, PAUL

SEOK, S → SERALATHAN, S

SERGEANT, ALISON → SERIS, FRANCOIS

SERRANO, MARIO → SERVICE, MARGARET

SESHAMNI, DIVYA → SETH, MARTYN

SETHI, ZAFAZ → SETTON, MICHAEL

SEVERS, PAUL → SEWARD, STEPHEN

SEWELL, MARK → SEXTON, BRENDAN

SEYDOU, TITMAUX → SEYMOUR, JOHN

SEYMOUR, WILLIAM → SHABAN, ASMA

SHACKELL, ANDREA → SHACKLOCK, VIKKI

SHADRIN, ALEXANDER → SHAFI, SOPHIA

SHAGERA, KHALED → SHAH, ASHIL

SHAH, DEEPESHKUMAR → SHAH, HITESHI

SHAH, KEWAL → SHAH, MOHAMMED

SHAH, NUSRAT → SHAH, RASHMIKANT

SHAH, S → SHAH, SAUMIL

SHAH, SYED → SHAH, VIRALKUMAR

SHAHEEN, LUBNA → SHAHIDI, RASHID

SHAHZAD, IFRAN → SHAIKH, AQEEL

SHAIKH, SARAH → SHAKESBY, ALISON

SHAKIR, ALI → SHALET, LEONORA

SHAMASH, FARID → SHAMS, EMALKHAN

SHANAHAN, MICHAEL → SHANE, REM

SHANKS, HAZEL → SHANMUGANATHAN, PRATHEESH

SHANNON, PATRICIA → SHAPIRA, YARIV

SHARAPOVA, MARIA → SHARIF, AYAD

SHARIFF, AHMAD → SHARKEY, S

SHARMA, BHAVNI → SHARMA, NARINDER

SHARMA, S → SHARMA, UMESH

SHARMAN, PAUL → SHARP, BRIAN

SHARP, HELENA → SHARP, MELANIE

SHARP, S → SHARPE, BRENDA

SHARPE, LEE → SHARPE, TONY

SHARPLES, SARAH → SHARROCK, JACQUELINE

SHATTOCK, TIMOTHY → SHAW, ADRIAN

SHAW, CATHERINE → SHAW, EDDIE

SHAW, IAN → SHAW, KAREN

SHAW, MARY → SHAW, PHILIP

SHAW, S → SHAW, STEPHEN

SHAWCROSS, GARY → SHAYLER, S

SHEACH, AGNES → SHEARD, JUSTIN

SHEARER, PHILIP → SHEARN, CLARE

SHEAVYN, CLAIR → SHEEHAN, GERARD

SHEEKEY, IAN → SHEERIN, MARTIN