Company Directors / Secretaries in the UK

Directors ordered by Surname

SELIM, SHAZHAYA → SELLARS, CATHERINE

SELLERS, EDWARD → SELLICK, VIVIAN

SELO-OJEME, S → SELVES, ADAM

SELZER, MARC → SEMMELMANN, HERMAN

SEMWAYO, JORDACHE → SENDALL, PATRICIA

SENIC, ANNE → SENIOR, PAMELA

SENNETT, S → SEOMOON, KRYSTAL

SER-AL-KHATEM, MOHAMMED → SERGEANT, ANTHONY

SERJANTOV, ALEXEI → SERRANO, MIGUEL

SERVICE, NAUER → SESHAN, PALAMADAI

SETH, MONIQUE → SETHIA, ANJUM

SETTY, KUPPURAJ → SEVERS, THOMAS

SEWARD, WILLIAM → SEWELL, MARTIN

SEXTON, BRYAN → SEYDOUX, CHRISTINE

SEYMOUR, JOHN → SEYMOUR, WILLIAM

SHABAN, DHURGHAM → SHACKELL, ANDREW

SHACKMAN, ALAN → SHADRICK, DESMOND

SHAFI, SYED → SHAGERA, KHALED

SHAH, ASHIQ → SHAH, DEEPASH

SHAH, HITESH → SHAH, KEVAL

SHAH, MOHAMMADDA → SHAH, NOHSHAD

SHAH, RASHMI → SHAH, S

SHAH, SATISH → SHAH, SYED

SHAH, VIRAJ → SHAHEEN, GHAZALA

SHAHIDA, YASMEEN → SHAHZAD, GUL

SHAIKH, ANEES → SHAIKH, SAQEB

SHAKES, NORMA → SHAKIR, ABDUL

SHALET, JULIA → SHAMASH, DONALD

SHAMS, DR → SHANAHAN, MICHAEL

SHANE, REM → SHANKS, GREGORY

SHANMUGANATHAN, NIMALAHAREN → SHANNON, NICHOLAS

SHAPIRA, PAUL → SHARAPAIEVA, VALENTYNA

SHARIF, AYAD → SHARIFF, ABDULLA

SHARKEY, S → SHARMA, BHASKAR

SHARMA, NARESH → SHARMA, S

SHARMA, UMESH → SHARMAN, PAUL

SHARP, BRENDA → SHARP, HELENA

SHARP, MEGAN → SHARP, S

SHARPE, BRENDA → SHARPE, LEANNE

SHARPE, TIMOTHY → SHARPLES, S

SHARROCK, HAROLD → SHATTOCK, SUSAN

SHAW, ADRIAN → SHAW, CATHERINE

SHAW, DUNCAN → SHAW, IAN

SHAW, JUSTIN → SHAW, MARTYN

SHAW, PHILIP → SHAW, S

SHAW, STEPHEN → SHAWCROSS, DEBBIE

SHAYLER, REX → SHEA, THOMAS

SHEARD, JONATHAN → SHEARER, OWEN

SHEARN, BENJAMIN → SHEAVES, RICHARD

SHEEHAN, GARY → SHEEKEY, GARY

SELLARS, CHERYL → SELLERS, DUNCAN

SELLICK, WILLIAM → SELO-OJEME, REV

SELVES, ADAM → SELZER, LEA

SEMMENCE, ADRIAN → SEMWAYO, JORDACHE

SENDALL, ROBERT → SENIARAY, SUNIL

SENIOR, PATRICIA → SENNETT, S

SEOMORE, LUKE → SER-AL-KHATEM, MOHAMMED

SERGEANT, ANTHONY → SERJANT, MARK

SERRANO, MIRYAM → SERVICE, MIRANDA

SESHAN, ROGER → SETH, MONIQUE

SETHIA, ASHOK → SETTY, CHETHANA

SEVERS, THOMAS → SEWARD, WILLIAM

SEWELL, MARTIN → SEXTON, BRYAN

SEYDOUX, HENRI → SEYMOUR, JOHN

SEYMOUR, WILLIAM → SHABAN, CINDIAN

SHACKELL, ANDREW → SHACKLOCK, VIKKI

SHADRICK, KEVIN → SHAFI, SUSAN

SHAGGA, MAJEDA → SHAH, ASHIL

SHAH, DEEPESH → SHAH, HITESH

SHAH, KEVAL → SHAH, MOHAMMADDA

SHAH, NOOR → SHAH, RASHMI

SHAH, S → SHAH, SATISH

SHAH, SYED → SHAH, VIPUL

SHAHEEN, GHAZALA → SHAHIDA, S

SHAHZAD, GULFAM → SHAIKH, AMJAD

SHAIKH, SAQEB → SHAKES, KEITH

SHAKIR, ABDUL → SHALET, JULIA

SHAMASH, EBECCA → SHAMS, DILSHAD

SHANAHAN, MICHAEL → SHANE, REM

SHANKS, HAROLD → SHANMUGANATHAN, MYLVAGANAM

SHANNON, NICHOLAS → SHAPIRA, PAUL

SHARAPOVA, EKATERINA → SHARIF, AYAD

SHARIFF, ABDULLAH → SHARKEY, S

SHARMA, BHAVESH → SHARMA, NARESH

SHARMA, S → SHARMA, UMESH

SHARMAN, PAUL → SHARP, BRADLEY

SHARP, HELENA → SHARP, MAX

SHARP, S → SHARPE, BRAIN

SHARPE, LEE → SHARPE, TIMOTHY

SHARPLES, S → SHARROCK, HAROLD

SHATTOCK, THEODORE → SHAW, ADRAIN

SHAW, CATHERINE → SHAW, DUNCAN

SHAW, IAN → SHAW, JUSTIN

SHAW, MARTYN → SHAW, PHILIP

SHAW, S → SHAW, STEPHEN

SHAWCROSS, DENNIS → SHAYLER, REX

SHEA, THOMAS → SHEARD, JONATHAN

SHEARER, PATRICIA → SHEARN, BANJAMIN

SHEAVES, S → SHEEHAN, GARY

SHEEKEY, GEOFFREY → SHEERIN, MARTIN