Company Directors / Secretaries in the UK

Directors ordered by Surname

SAGAR, AZHAR → SAGE, ROSEMARY

SAGIR, SUHAIL → SAHA, BARUN

SAHEED, ABDUL → SAHNI, S

SAHOTA, S → SAID, MUWAFAK

SAIL, ANDREW → SAINSBURY, GWILYM

SAINTY, JON → SAJID, RUKHSHANDA

SAKER, KEITH → SAL, ROHAIL

SALAM, NOOH → SALARIYA, ARVINDER

SALE, JULIAN → SALEEM, RIFAT

SALEH, SALEEM → SALES, ALINA

SALIBA, CHARLES → SALIM, MAHAMMED

SALISBURY, JOANNE → SALL, GURMEET

SALLUSTIO, RICCARDO → SALMON, DONALD

SALMON, S → SALOVEY, PETER

SALT, SIMON → SALTER, LINDA

SALTMARSH, ALLEN → SALVATORE, DIRECTOR

SALZMAN AS TRUSTEE OF FOR PARKVIEW TRUST FUND REGISTERED CHARITY, DAVID → SAMANI, LEELA

SAMBERG, JOSEPH → SAMI, ERDINCH

SAMMONS, MICHAEL → SAMPIERI, RINO

SAMPSON, LAURA → SAMRA, KASHMIR

SAMSON, IAIN → SAMUEL, ERIC

SAMUEL, SISTER → SAMUELS, MYRTLE

SAMWAYS, S → SANCHEZ, ELKE

SANDA, ADE → SANDEL, LEE

SANDERS, ALISON → SANDERS, HILARY

SANDERS, NICHOLAS → SANDERS, TANIA

SANDERSON, GRAEME → SANDERSON, PETER

SANDFORD, CLAYTON → SANDHAR, RANJIT

SANDHU, ISHWANT → SANDHU, RUBIN

SANDIFORTH, REBECCA → SANDMANN, MD

SANDS, IAN → SANDWELL-COMPUTER-SYSTEMS-LIMITED,

SANG, RICHARD → SANGER-DAVIES, MICHAEL

SANGHANI, POONAM → SANGHVI, HARENDRA

SANG-WATERSON, S → SANKEY, S

SANSOM, ANN → SANSOY, SANJEEV

SANTERRE, LESLIE-ANN → SANTORI, ENZO

SANTOS, PATRICIO → SANYAL, BENOY

SAPLETON, JOHN → SARACCHI, ALBERTO

SARAPH, SANKET → SARDO, CARMELO

SARGEANT, JOHN → SARGENT, JOHN

SARGROVE, LAWRENCE → SARKAR, MOHAMMED

SARNA, RAJIV → SARRINGTON, MARALYN

SARVANAN, S → SASA, HASAN

SASSOON, S → SATHEESH, MYLVAGANAM

SATOSKY, ROBYN → SATTIN, JONATHAN

SAUL, JOHN → SAUNDERS, ANDREW

SAUNDERS, DEBBIE → SAUNDERS, JOANNA

SAUNDERS, MERVYN → SAUNDERS, ROY

SAUNDERS, TARA → SAUTHIER, CLARA

SAVAGE, ESSOR → SAVAGE, MILES

SAGE, ROY → SAGIR, SHLOMO

SAHA, BEAUTY → SAHEECHA, NASEEM

SAHNI, S → SAHOTA, S

SAID, NASRATULLAH → SAIKWANG, RICHARD

SAINSBURY, HELEN → SAINTY, JON

SAJID, RUKHSHANDA → SAKER, KEITH

SAL, S → SALAM, NADIA

SALARIYA, ARVINDER → SALE, JULIAN

SALEEM, RIFFAT → SALEH, SALAR

SALES, AMELIA → SALIBA, CARMELLOW

SALIM, MAHAMMED → SALISBURY, JOANNE

SALL, GURPREET → SALLU, S

SALMON, DONALD → SALMON, S

SALOVIC, HASAN → SALT, SIAN

SALTER, LINDA → SALTMARSH, ALEX

SALVATORE, DONNA → SALZMAN AS TRUSTEE OF FOR PARKVIEW TRUST FUND REGISTERED CHARITY, DAVID

SAMANI, MANILAL → SAMBER, MARSHA

SAMI, FIONA → SAMMONS, MICHAEL

SAMPIERI, RINO → SAMPSON, LAURA

SAMRA, KHUSHRAJ → SAMSON, HUGH

SAMUEL, ERIC → SAMUEL, SINGH

SAMUELS, NADINE → SAMWAYS, ROY

SANCHEZ, ELSA → SAND, TROND

SANDEL, PETER → SANDERS, ALISON

SANDERS, HOWARD → SANDERS, NICHOLAS

SANDERS, TANIA → SANDERSON, GODFREY

SANDERSON, PETER → SANDFORD, CLARE

SANDHAR, RASHPAL → SANDHU, IQVIR

SANDHU, RUBIN → SANDIFORTH, MARK

SANDMANN, S → SANDS, IAIN

SANDWEL-MASSEY, S → SANG, PAUL

SANGER-DAVIES, PAUL → SANGHANI, PIYUSH

SANGHVI, HARGNDRA → SANG-WATERSON, LEILA

SANKEY, S → SANSOM, ANGELA

SANSOY, SANJEEV → SANTERAMO, MICHELE

SANTORI, PAUL → SANTOS, PATRICIA

SANYAL, CHRISTINE → SAPLER, NEIL

SARACCHI, MASSIMO → SARAPH, S

SARDO, EMILIO → SARGEANT, JOHN

SARGENT, JOHN → SARGROVE, LAWRENCE

SARKAR, MRINAL → SARNA, RAJ

SARRINGTON, MICHAEL → SARVAN, SARAVANANTHAM

SASA, S → SASSOON, S

SATHEESH, NEETHA → SATORI, ZSOLT

SATTIN, JOSEPH → SAUL, JOHN

SAUNDERS, ANDREW → SAUNDERS, DEBBIE

SAUNDERS, JOANNA → SAUNDERS, MERVYN

SAUNDERS, ROY → SAUNDERS, TARA

SAUTHIER, S → SAVAGE, ENDA

SAVAGE, MILES → SAVAGE, TRACEY