Company Directors / Secretaries in the UK

Directors ordered by Surname

SAGAR, AZHAR → SAGE, ROSEMARY

SAGIR, SULEYMAN → SAHA, BARUN

SAHEECHA, NASEEM → SAHNI, RAJPAL

SAHOTA, S → SAID, MUKHTAR

SAIKIA, MONICA → SAINSBURY, GERALD

SAINTY, JASON → SAJID, RAJA

SAKER, JOHN → SAL, JAROSLAV

SALAM, MUHMMAD → SALARI-ARABI, FARHAD

SALE, JONATHAN → SALEEM, RAJA

SALEH, SAID → SALERO, JASON

SALIBA, ABRAHAM → SALIM, JASMIN

SALISBURY, JASON → SALL, AMRITPAL

SALLOWS, TERRY → SALMON, DENISE

SALMON, S → SALOTTO, PAOLO

SALT, S → SALTER, LEAH

SALTMAN, GILLIAN → SALVATICO, FABRIZIO

SALZMAN, GOLDIE → SAMANI, DHIRAJLAL

SAMBELL, NEIL → SAMI, AHMAD

SAMMONS, JUDIT → SAMPHIER, ROBERT

SAMPSON, KEVIN → SAMRA, JASWINDER

SAMSON, FREDERIC → SAMUEL, ELIZABETH

SAMUEL, SHOMARI → SAMUELS, MICHELE

SAMWAYS, RICHARD → SANCHEZ, EDWARD

SAND, SADIA → SANDEL, ALICE

SANDERS, ALEXANDRA → SANDERS, HENRY

SANDERS, NICHOLAS → SANDERS, SUZANNE

SANDERSON, GODFREY → SANDERSON, PETER

SANDFORD, CLAYTON → SANDHAR, RASHPAL

SANDHU, JAG → SANDHU, RUBY

SANDIG, SADIE → SANDMARK, DENNIS

SANDS, IAN → SANDWELL, VINCENT

SANG, RIKI → SANGER-DAVIES, PAUL

SANGHANI, PRAKASH → SANGHVI, HARISH

SANGWELL, MATTHEW → SANKEY, SIMON

SANSOM, ANTHONY → SANSUM, ALISTER

SANTHA, BIJURAJ → SANTORIELLO, FELICE

SANTOS, PAUL → SANYAL, CHRISTINE

SAPNARA, KHATUN → SARACCO, WILLIAM

SARAPUK, TIMOTHY → SARDO, EMILIO

SARGEANT, JOHN → SARGENT, JOHN

SARGROVE, LAWRENCE → SARKAR, MOHAMMED

SARNA, RAJ → SARRINGTON, CAROL

SARVALOGATHAYAPARAN, SHANMUGAM → SASA, DRAGAN

SASSOON, S → SATHEESH, MYLVAGANAM

SATORI, ZSOLT → SATTIN, JONATHAN

SAUL, JOHN → SAUNDERS, ANDREW

SAUNDERS, DEBBIE → SAUNDERS, JOANNA

SAUNDERS, MERVYN → SAUNDERS, ROY

SAUNDERS, TARA → SAUTH, ALICE

SAVAGE, ENDA → SAVAGE, MILES

SAGE, ROY → SAGIR, SUHAIL

SAHA, BEAUTY → SAHEECHA, BEHNAM

SAHNI, S → SAHOTA, S

SAID, MUSTAFA → SAIKI, TOLULOPE

SAINSBURY, GILLIAN → SAINTY, JAMES

SAJID, RIZWAN → SAKER, JOAN

SAL, MUSTAFA → SALAM, MUHAMMAD

SALARI-ARABI, FARHAD → SALE, JOHN

SALEEM, RAJA → SALEH, SADIQ

SALERO, JILLIAN → SALIB, WALID

SALIM, JAVED → SALISBURY, JASON

SALL, AMRITPAL → SALLOWS, STEPHEN

SALMON, DENISE → SALMON, S

SALOTTO, PAOLO → SALT, S

SALTER, LEE → SALTMAN, EVE

SALVATICO, FABRIZIO → SALZMAN, GLEN

SAMANI, DINA → SAMBELL, NEIL

SAMI, AHMED → SAMMONS, JOYCE

SAMPHIER, S → SAMPSON, KEVIN

SAMRA, JASWINDER → SAMSON, FIONA

SAMUEL, ELIZABETH → SAMUEL, SHIRLEY

SAMUELS, MICHELE → SAMWAYS, RICHARD

SANCHEZ, EILEEN → SAND, S

SANDEL, CHRISTINE → SANDERS, ALEXANDER

SANDERS, HENRY → SANDERS, NICHOLAS

SANDERS, TANIA → SANDERSON, GLYN

SANDERSON, PETER → SANDFORD, CLARE

SANDHAR, RASHPAL → SANDHU, JAG

SANDHU, RUMIT → SANDIG, OLIVER

SANDMER, RAJVINDER → SANDS, IAN

SANDWELL-COMPUTER-SYSTEMS-LIMITED, → SANG, RICHARD

SANGERMANO, FILIPPO → SANGHANI, POONAM

SANGHVI, HEMIN → SANGWAY, AMY

SANKEY, STEPHEN → SANSOM, ANTHONY

SANSUM, ALISTER → SANTEVECCHI, CHIARA

SANTORIELLO, FELICE → SANTOS, PAUL

SANYAL, DEBASISH → SAPNAR, MICHAEL

SARACCO, WILLIAM → SARAPUK, KRISTOPHER

SARDO, EMILIO → SARGEANT, JOHN

SARGENT, JOHN → SARGROVE, LAWRENCE

SARKAR, MRINAL → SARNA, PUJA

SARRINGTON, DARON → SARVALOGANAYAGAM, SARVAYOGINI

SASA, HASAN → SASSOON, S

SATHEESH, NEETHA → SATOR, ALEXANDER

SATTIN, JONATHAN → SAUL, JOHN

SAUNDERS, ANDREW → SAUNDERS, DEAN

SAUNDERS, JOANNA → SAUNDERS, MERLYN

SAUNDERS, ROY → SAUNDERS, TARA

SAUTHIER, CLARA → SAVAGE, EMMA

SAVAGE, MILES → SAVAGE, TRACEY